Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2012

yuukichan
5735 4903
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul
yuukichan
5861 40a1
Reposted fromrisky risky
yuukichan
6517 d66e 500
CN : Midori Kanda / CH : Asuna / SE : Sword Art Online
Reposted fromrayneholde rayneholde

December 11 2012

yuukichan
9547 d0a4
Reposted fromseqel seqel viabadhairday badhairday
yuukichan
9738 3cfa

November 29 2012

yuukichan
4777 6a35
Marilyn Monroe
Reposted fromkocieserce kocieserce viablueeyes88 blueeyes88
yuukichan
9738 3cfa
yuukichan
czy pamiętasz?
czy pamiętasz jak tańczyliśmy walca w świetle księżyca?
czy pamiętasz każdy wieczór spędzony na wspólnym patrzeniu w przyszłość?
czy pamiętasz jak dawałeś mi kwiaty?
czy pamiętasz wspólne wyprawy, które dla nas były niczym podróż na koniec świata?
czy pamiętasz nasze rozmowy...bez tematów tabu, bez tajemnic?
A szkoda, bo były to najcudowniejsze chwile mojego życia.
Reposted fromanabelle anabelle

November 12 2012

yuukichan
4211 54b7
Reposted fromraija raija viaAgnya Agnya
yuukichan
5607 33d7
Reposted fromchudosc chudosc viaAgnya Agnya
yuukichan
Chcę Ci napisać co u mnie słychać, że tak mi ciężko bez Ciebie oddychać.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaanabelle anabelle

August 20 2012

yuukichan
Reposted fromlladia lladia viaAgnya Agnya

August 19 2012

yuukichan

Cosplayer: SINGI
Game: Pop'n Music
Char: Kikyo
Source: tumblr.Qpax.me
Reposted fromdeFco247 deFco247 viacosplay cosplay
yuukichan
2120 caf0
Reposted fromichi ichi viacosplay cosplay
yuukichan
2569 2494
Reposted fromwhateveer whateveer

July 10 2012

yuukichan
7924 75a5 500
Reposted bysatsucametrueoptymistkapessimist-lifeEwellkaCuukiereksuprajsswiatypulandykarmeleekDajanaarozekJagodowyinsidemymindmysteriiiousfakefriendsjrblajwhatteverzbyszek-kolega-z-wojska

May 08 2012

yuukichan

April 30 2012

yuukichan

April 27 2012

5852 d7a7

April 25 2012

yuukichan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl